Aulario novo - T217

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización T217 Correo electrónico do administrador do espazo telecoreservas@uvigo.es
Espazos Aulario novo
Capacidade (persoas) 100 Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
si
Observacións 99 sillas + 1 P.M.R.
Medios técnicos
PC si (1) Encerado si
Encerado (xiz) si Encerado (rotulador) no
Proxector si Conexión WIFI si
Videoconferencia no Conexión LAN si
Pizarra dixital no Equipo de grabación no