_Outras_Aulas - Analog 2 (EEI)

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización Analog 2 (EEI) Correo electrónico do administrador do espazo
Espazos _Outras_Aulas
Capacidade (persoas) 20 Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
no
Observacións Non admite reservas
Medios técnicos
PC Encerado no
Encerado (xiz) no Encerado (rotulador) no
Proxector no Conexión WIFI no
Videoconferencia no Conexión LAN no
Pizarra dixital no Equipo de grabación no