Laboratorios - T106

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización T106 Correo electrónico do administrador do espazo telecoreservas@uvigo.es
Espazos Laboratorios
Capacidade (persoas) 20 Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
si
Observacións
Medios técnicos
PC si (20) Encerado si
Encerado (xiz) no Encerado (rotulador) si
Proxector si Conexión WIFI si
Videoconferencia si Conexión LAN si
Pizarra dixital no Equipo de grabación no