Localizacións

Material - -1

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización Correo electrónico do administrador do espazo
Espazos Material
Capacidade (persoas) Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
Observacións
Medios técnicos
PC Encerado
Encerado (xiz) Encerado (rotulador)
Proxector Conexión WIFI
Videoconferencia Conexión LAN
Pizarra dixital Equipo de grabación