Laboratorios - AS01

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización AS01 Correo electrónico do administrador do espazo telecoreservas@uvigo.es
Espazos Laboratorios
Capacidade (persoas) 32 Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
si
Observacións Instrumentación para procesado de señal
Medios técnicos
PC si (16) Encerado si
Encerado (xiz) non Encerado (rotulador) si
Proxector si Conexión WIFI si
Videoconferencia non Conexión LAN si
Pizarra dixital non Equipo de grabación non