Salas e seminarios Torre A - A021 (Sala sensorizada TSC)

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización A021 (Sala sensorizada TSC) Correo electrónico do administrador do espazo telecoreservas@uvigo.es, secretsc@uvigo.es
Espazos Salas e seminarios Torre A
Capacidade (persoas) 15 Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
si
Observacións En caso de conflicto, el personal del departamento de "Teoría de la Señal y Comunicaciones" tendrá preferencia de uso.
Medios técnicos
PC non Encerado si
Encerado (xiz) Encerado (rotulador)
Proxector si Conexión WIFI si
Videoconferencia non Conexión LAN si
Pizarra dixital non Equipo de grabación non