Aulario novo - T213

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización T213 Correo electrónico do administrador do espazo telecoreservas@uvigo.es
Espazos Aulario novo
Capacidade (persoas) 90 Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
si
Observacións 88 sillas + 2 P.M.R.
Medios técnicos
PC si (1) Encerado si
Encerado (xiz) si Encerado (rotulador) no
Proxector si Conexión WIFI si
Videoconferencia no Conexión LAN si
Pizarra dixital no Equipo de grabación no