Salóns e salas de reunións - Sala reunións anexa salón de graos

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización Sala reunións anexa salón de graos Correo electrónico do administrador do espazo telecoreservas@uvigo.es, siteleco@uvigo.es
Espazos Salóns e salas de reunións
Capacidade (persoas) 15 Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
si
Observacións
Medios técnicos
PC non Encerado non
Encerado (xiz) non Encerado (rotulador) non
Proxector si Conexión WIFI si
Videoconferencia non Conexión LAN non
Pizarra dixital non Equipo de grabación non