Salóns e salas de reunións - Sala de xuntas 2 (Campus Remoto)

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización Sala de xuntas 2 (Campus Remoto) Correo electrónico do administrador do espazo telecoreservas@uvigo.es, siteleco@uvigo.es
Espazos Salóns e salas de reunións
Capacidade (persoas) 99 Correo electrónico do administrador da localización teleco.subdir.academica@uvigo.gal
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
Observacións
Medios técnicos
PC Encerado
Encerado (xiz) Encerado (rotulador)
Proxector Conexión WIFI
Videoconferencia Conexión LAN
Pizarra dixital Equipo de grabación