Localizacións

Aulario vello - B003

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización B003 Correo electrónico do administrador do espazo telecoreservas@uvigo.es
Espazos Aulario vello
Capacidade (persoas) 240 Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
si
Observacións
Medios técnicos
PC non Encerado si
Encerado (xiz) si Encerado (rotulador) non
Proxector non Conexión WIFI si
Videoconferencia non Conexión LAN non
Pizarra dixital non Equipo de grabación non