Localizacións

Sala Croma - Sala Croma (A105)

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización Sala Croma (A105) Correo electrónico do administrador do espazo
Espazos Sala Croma
Capacidade (persoas) 3 Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
si
Observacións
Medios técnicos
PC non Encerado non
Encerado (xiz) non Encerado (rotulador) non
Proxector non Conexión WIFI non
Videoconferencia non Conexión LAN non
Pizarra dixital non Equipo de grabación non