Localizacións

Material - Cámara de fotos

NOTA: se pica enriba do nome da localización (cor azul), poderá ver a súa vista de ocupación mensual.

Características da localización
Localización Cámara de fotos Correo electrónico do administrador do espazo
Espazos Material
Capacidade (persoas) 1 Correo electrónico do administrador da localización
Acceso P.M.R.
(Persoas de Mobilidade Reducida)
no
Observacións
Medios técnicos
PC no Encerado no
Encerado (xiz) Encerado (rotulador)
Proxector no Conexión WIFI no
Videoconferencia no Conexión LAN no
Pizarra dixital no Equipo de grabación no